Parajumpers Salg etter mønster av opptrappingsplanen

Sosialistisk Venstreparti

Strakstiltak:

1. Ideelle rusinstitusjoner har for dårlige rammevilkår. SV vil avskaffe anbud i rusomsorgen, for å hindre nedleggelse av fagmiljøer og beholde faglig mangfold i rusavvenning
2. Vi må ha en skikkelig rusomsorg også for de tyngste brukerne. SV vil syrke LAR og åpne for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne
3. Rusavhengige må møtes med hjelp til å bli kvitt rusen, ikke moralisme. SV vil erstatte fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes med andre reaksjonsformer

Langsiktige tiltak:

1. Flere mennesker må få hjelp til avvenning og behandling raskere. SV vil kutte køene til rusbehandling gjennom en tiårig opptrappingsplan
2. For mange rusavhengige er bostedsløse. SV vil skaffe flere Parajumpers Big Bend boliger til mennesker under og etter rusbehandling, og gi bedre booppfølging
3. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere rusproblemer er å forebygge. SV vil styrke det rusforebyggende arbeidet for ungdom, blant annet gjennom tidlig intervensjon og 1500 nye stillinger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kristelig Folkeparti

Strakstiltak:

1. Arbeidet med oppfølging og ettervern må styrkes, slik at tidligere rusmisbrukere kommer tilbake til en rusfri hverdag.
2. Vi vil fjerne adgangen til å etablere sprøyterom. Sprøyterom legger til rette for fortsatt avhengighet og psykososiale problemer, noe som gir mindre livskvalitet og verdighet.
3. Ved mange ideelle omsorgstiltak utenfor spesialisthelsetjenesten er det ledig kapasitet, men det er fortsatt venteliste for rusbehandling. Vi vil bruke den ledige kapasiteten slik at flere rusmisbrukere får behandling.

Langsiktige tiltak:

1. Vi vil ha kompetansesenter med forskere og frivillige som skal jobbe med å utvikle forebyggingsprogrammer.
2. Rusomsorgen trenger en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan Parajumpers Salg etter mønster av opptrappingsplanen i psykiatrien. Dagens rusplan er underfinansiert både i kommunene og i helseforetakene.
3. KrF ønsker en reform av ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rusfrihet må gjeninnføres som hovedmålsetting i LAR, og LAR-programmet skal først benyttes når annen behandling over lengre tid har vist seg nytteløs.

Helseminister Jonas Gahr Støre lanserte i dag Arbeiderpartiets (Ap) nye handlingsplan for bedre kvalitet og økt kapasitet på rusfeltet.

Han mener kapasiteten i rusomsorgen og midlene som er spyttet inn har vært i sterk vekst de siste årene, men vedgår at det kreves ytterligere satsning.

- Vi gjør dette for å dele med velgerne den ambisjonen vi har om å prioritere dette området. Det er mye fokus på antall behandlingsplasser på rusfeltet. Det er viktig, og vi skal fortsette å øke kapasiteten. Men vi må bli flinkere til å fokusere på kvalitet, sier Støre til Parajumpers VG.

- Går for lang tid før de får hjelp

Bent Høie, nestleder og helsepolitisk talsmann i Høyre, mener imidlertid at rusavhengige ikke får den hjelpen de har juridisk rett på.

- Jeg mener de rusavhengige er blitt systematisk diskriminert i helsevesenet. Selv om de i 2004, da vi satt i regjering, fikk juridiske rettigheter på papiret, går det i dag for lang tid før de får hjelp. Og når de først får det, er den for kortvarig, sier Høie til VG.

Se Høyres liste over de viktigste tiltakene på rusfeltet i faktaboksen.

Helseministeren mener kritikken fra Høie ikke er holdbar, og mener han kunne holdt et langt foredrag om alt som er blitt gjort på rusfeltet de siste årene.

VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.15_1155]
Rating: 0 (from 0 votes)

Tags:

Leave a Reply

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes